O nama


Bacači Sjenki su višestruko nagrađivana i hvaljena umjetnička i proizvodna platforma za interdisciplinarnu suradnju, stvaralaštvo te promišljanje intermedijalne umjetnosti, koja uspješno i bez poteškoća isprepliće filmsko stvaralaštvo, međunarodnu suradnju, kazališne izvedbe, urbane intermedijalne projekte, aktivizam, pedagoški rad, video umjetnost te selektorsku praksu u cjelovito umjetničko djelovanje.

Kao vodeći partner na brojnim malim i velikim projektima na 5 kontinenta, u svom 23-godišnjem radu i javnom djelovanju platforma je ostvarila više od 500 suradnji s profesionalcima iz više od 30 zemalja svijeta, na svih sedam kontinenata, te realizirala više od 100 obrazovnih, umjetničkih, aktivističkih i interdisciplinarnih autorskih projekata kao i društveno angažiranih kulturnih manifestacija. Kroz audiovizualni segment svoga djelovanja Bacači Sjenki razvijaju i produciraju autorske dokumentarne i igrane filmove, razvijaju kulturu djece, mladih, ljudi treće životne dobi te profesionalaca kroz složen i inovativan cjelogodišnji program medijskog, filmskog, informatičkog i informacijskog opismenjavanja i stručnog usavršavanja, u suradnji s brojnim partnerima, strukovnim organizacijama, osnovnim i srednjim školama te visokoškolskim učilištima u cijeloj RH i međunarodno. Kroz svoju višegodišnju djelatnost i interdisciplinarnu i međunarodnu umjetničku suradnju Bacači Sjenki obuhvaćaju širok spektar projekata – od filmskih i medijskih projekata, multimedijalnih edukacija i predstava/izvedbi, preko urbano-humanih dinamičkih i aktivističkih mreža, projekata kulturne memorije i očuvanja kulturne i urbane baštine, do izložbi, radionica, urbanih performansa i intermedijalnih instalacija.


Godišnji izvještaj 2019.

Godišnji izvještaj 2020.

Godišnji izvještaj 2021.

Godišnji izvještaj 2022.

Godišnji izvještaj 2023.

Financijski izvještaj Udruge 2020.

Financijski izvještaj Udruge 2021.

Financijski izvještaj Udruge 2022.

Financijski izvještaj Udruge 2023.

Operativni plan UBS za 2024.

Financijski plan UBS za 2024.Search