PROJEKTI

Page: 3

Dugogodišnji video i višemedijski projekt istraživanja pojma hrabrosti izvan komodifikacije, kompromisa i prešućivanja istine.

Read

Urbana radionica „Šapat zidova“ – forenzika prostora i vremena za djecu i mlade.

Read

Urbana komunikacijska instalacija materijalne i nematerijalne baštine u izložbenim kino ormarićima Ex-Kinoteke.

Read

Izvedbeno post-dramsko hipertekstualno čitanje javnog, privatnog, poslovnog i dijeljenog urbanog prostora grada.

Read

Dokumentarno improvizacijska post-dramska freska o najvažnijoj bitci II. svjetskog rata i (dis)kontinuitetu povijesti.

Read

Inovativni i integrativni program medijskog, filmskog i informatičkog opismenjavanja djece i mladih.

Read