NEWS

Page: 5

(Hrvatski) Kratki film “Snovi na kvadrat” krenuo je u svoj festivalski život.

Read

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Read

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Read

(Hrvatski) Projekcija španjolskog filma o gradnji stambenog bloka.

Read

(Hrvatski) Izložbi stavlja u fokus ona modernistička ostvarenja (period od kasnih 1940-ih pa sve do 1980-ih), koja su sudjelovala u razvoju tadašnjih arhitektonskih trendova u svijetu, a koja do sada nisu bila predmet podrobnijeg i pomnijeg istraživanja modernizma u Jugoslaviji.

Read

Architectural and architectural heritage of Croatian architects of Yugoslavia and the Republic of Croatia in Africa and Asia

Read