Natječaj za zapošljavanje u Bacačima Sjenki – zatvoren!

Written by on 2017-09-07

Vlastiti programi, produkcije, aktivnosti i događanja Bacača Sjenki:

Produkcija, stvaralaštvo i distribucija kazališnih i izvedbenih programa; produkcija, distribucija i osmišljavenje igranih, dokumentarnih i eksperimentalnih filmova; pokretanje domaćih i međunarodnih platformi i mreža; društveni i kulturni aktivizam, zagovaranje kulturnih politika i intermedijalna obrazovna djelatnost za djecu i odrasle; produkcija, stvaralaštvo i distribucija intermedijalnih kulturnih projekata i programa.

Opis radnog mjesta/zadaci:  Voditelj/ica ureda Udruge Bacači Sjenki (m/ž)

– 1 izvršitelj – radni odnos
– vođenje poslovnog i financijskog poslovanja Udruge
– koordinacija projekata u skladu s financijskim poslovanjem Udruge
– komunikacija sa suradnicima i partnerima projekata u skladu s financijskim poslovanjem Udruge
– pisanje ugovora i provjera poslovnih, autorskih i drugih ugovornih suradnji/ugovora,
– vođenje urudžbenog zapisnika Poslodavca,
– pisanje i provjera izvještaja projekta, izvještaja donatorima za institucionalne podrške
– pisanje i provjera natječaja za sufinanciranje rada i aktivnosti Udruge

Posebne pogodnosti:

  • službeni telefon
  • usavršavanje
  • službena putovanja
  • suradnja na stvaralačkim projektima

Vrsta posla: rad na određeno vrijeme

Uvjeti radnog mjesta:
– minimalno završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij, odnosno završen studij i stečena VSS prema ranijim propisima
– aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu te poznavanje još jednog svjetskog jezika
– poznavanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint)
– iskustvo u vođenju financijskog i administrativno-pravnog poslovanja Poslodavca
– sposobnosti za suradnju, uspješno ustrojavanje, djelotvorno koridiniranje programa i projekata organizacije te suradnju
– sposobnost koordinacije, poznavanje i razumijevanje umjetničkih i kulturnih projekata posebice u nezavisnom kulturnom sektoru
– želja za timskim radom, učenjem i usavršavanjem vlastitih sposobnosti

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– motivacijsko pismo,
– relevantnu diplomu, sukladno uvjetima (ovjerena preslika),
– uvjerenje o nekažnjavanju, izvornik ne stariji od mjesec dana,
– izvadak iz e-radne knjižice koji dokazuje radno-pravni status prijavitelja

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i navedenih u uvjetima natječaja.

Nakon testiranja bit će obavljen i intervju sa kandidatima koji su odabrani u uži izbor.
Kandidati koji su izabrani u uži izbor bit će putem e-maila biti obaviješteni o mjestu održavanja testiranja koje će se održati dana 23. rujna u Zagrebu od 10-12h. Ako kandidati ne pristupe testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu. Identičan je uvjet predviđen i za provedbu intervjua na koji će biti pozvani izabrani kandidati. Intervjui će biti održani 26, 27 ili 28. rujna u skladu s kandidatima dogovorenom rasporedu.

E-mail za prijave: bacaci.sjenki@gmail.com

Minimalna stručna sprema: Fakultet

Strani jezik: obavezno 2 jezika / engleski ( + još jedan: francuski, njemački, talijanski, ruski, kineski, španjolski – dolaze u obzir)

Vozačka dozvola: B

Poznavanje rada na računalu: napredno

Potrebno radno iskustvo: 2 godine

Search