Medijsko obrazovanje je važno.MOV

Written by on 2020-12-11

28. listopada 2020. godine započeo je projekt financiran iz sredstava Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.” Europskog socijalnog fonda. Tematska mreža „Medijsko obrazovanje je važno.MOV“ će kroz razne provedbene aktivnosti 11 partnerskih organizacija doprinijeti umreženom djelovanju iz područja medijske pismenosti.

Gong, organizacija civilnog društva, je nositelj projekta te tvori tematsku mrežu uz još sedam udruga, jednu javnu ustanovu i dvije znanstveno-istraživačke institucije: PragmaTelecentarKurzivDruštvo za komunikacijsku i medijsku kulturuUdruga Bacači SjenkiDječji kreativni centar DOKKICA, Info zonaCentar za kulturu Zlatna vrataInstitut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i Fakultet elektrotehnike i računarstva.

  • Opći  cilj  ove tematske  mreže  je  jačanje  kapaciteta  organizacija civilnog društva za učinkoviti dijalog s javnom upravom, socijalnim partnerima te visokoobrazovnim i istraživačkim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi vezanih uz razvoj medijske pismenosti kao pismenosti novog doba.
  • Projekt doprinosi umreženom djelovanju za medijsku pismenost i uključuje: istraživanje javnog mnijenja i procjene potreba, znanstvena istraživanja o medijskoj pismenosti i njenim utjecajima na društvenu uključenost i sudjelovanje, analize društvenih utjecaja, provedbu strukturiranih dijaloga s donositeljima odluka s ciljem oblikovana smjernica za razvoj javnih politika iz područja medijske pismenosti.

Svi partneri imaju iskustvo u upravljanju EU projektima i provedbi programa medijske pismenosti, kao i iskustva međusobne suradnje, ali će kroz tematsku mrežu razviti dugoročno sinergijsko djelovanje, uz planirano dodatno širenje mreže i suradnju s drugim organizacijama, institucijama i socijalnim partnerima.

Ciljana skupina mreže su prvenstveno mladi i oni koji rade s mladima (učitelji/ice, edukatori/ice i treneri/ice), ali i svi građani/ke, javni službenici u upravi i javnim ustanovama (učitelji/ice), primarno onima u kulturi i obrazovanju, donositelji odluka na lokalnim, regionalnim i nacionalnim razinama.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.975.852,47 kuna, od čega je 85 posto financirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt traje 34 mjeseca.

Za više informacija o projektu obratite se: Dražen Hoffmann, voditelj projekta (Gong) – drazen@gong.hr