workshop

Unutar projekta Bilježenje grada – Bilježenje vremena organizirala se međunarodna radionička konferencija Sjenčanje grada kao poseban program.

Read