zidne novine

Projekt urbane baštine i (ne)materijalnog umjetničkog i političkog naslijeđa grada.

Read

Urbana komunikacijska instalacija materijalne i nematerijalne baštine u izložbenim kino ormarićima Ex-Kinoteke.

Read