Author: Boris

Page: 3

Multilokacijska izložba oblikovanja svakodnevice: kino plakata, knjiga, sporta…

Read

Film o tome kako i zašto biti svoj na 7 filmskih festivala!

Read

Preko 30 filmova koji su nastali na Frooom!-u od 2011. do danas.

Read

Potiče polaznike na razumijevanje, korištenje i stvaranje audiovizualnih radova s područja filmske umjetnosti te elektroničkih i novih medija.

Read

Kako promišljati urbane umjetničke i kulturne prakse kao dio urbanog društvenog otpora.

Read

Videointervju sa meritornim stručnjacima.

Read