Bilježenje Grada / Bilježenje Vremena

Written by on 2017-09-02

Bilježenje Grada / Bilježenje Vremena (BG/VG) je višegodišnji projekt Bacača Sjenki (od 2006.); programski inovativan, formalno intermedijalan, a sadržajno vezan za urbanu baštinu i nematerijalno umjetničko i političko naslijeđe grada Zagreba, ostalih gradova Hrvatske u kontekstu Zagreba te gradova koji se odabiru tematski.

Program je inovativan jer bilježi sinkronistički, situacijsko i prostorno jukstaponirajući događaje koji su se odvijali u određenim prostorima grada. Spaja tradicionalne nove medije na inovativan način, a procesno se razvija kroz interakciju i suradnju s korisnicima, ali i protagonistima pojedinih događaja. U svom digitalnom izdanju inspirira se projektom Place Matters iz New Yorka, s čijim je osnivačima i pokretačima surađivala udruga Bacači Sjenki. Ovakvo proučavanje i bilježenje prostora grada kroz događaje ima cilj promišljanja daljnjeg razvoja tih prostora, kako sadržajno (koji sadržaji?) tako i formalno (kako preoblikovati zadani prostor?).

Projekt se osim istraživanjem emanira i kroz Zidne novine (koje danas djeluju kao zaseban projekt), radionice (s djecom i mladima i odraslima – Šapat zidova – te s profesionalcima i interdisciplinarnim istraživačima Sjenčanje grada), simpozije (predstavljanje urbanih projekata i incijativa) te kroz izdavačku djelatnost (Senčanje grada/Beograd; Sjenčanje grada/Zagreb).

Uzima se u obzir sva umjetnička baština koju su u urbanim prostorima proizveli umjetnici iz Zagreba, Hrvatske, ali i cijelog svijeta u posljednjih 100 godina. U istom razdoblju bilježimo i privremene političke dinamike u tim prostorima kao važan kontrast i jukstaponirani sadržaj: proteste, protestiranja, demonstracije, političke atentate, tajne sastanke i okupljanja.

S vremenom, do sada sakupljeni arhiv projekta će se digitalizirati i postaviti na interaktivno Internet sučelje dostupno svima: građanima i profesionalcima iz Hrvatske i svijeta. Ovaj projekt, osim umjetničke komponente, ima i jaku obrazovno-odgojnu komponentu, koja građanima ukazuje na važnost urbanog kontinuiteta, na oblikovanje i očuvanje gradskog namještaja i inventara te na resursni kapacitet pojedinih lokacija kao mjesta umjetničkog i kulturnog obilježja koje može biti važan resurs lokalne zajednice. Projekt također upućuje profesionalne djelatnike na interdisciplinarno promišljanje urbanog prostora i na mogućnost osmišljavanja suživota, kako kao prijedloge, pa tako i kao procese u projektima umjetnosti zajednice.

Podrška projektu: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Europska kulturna fondacija, Grad Zagreb – ured za kulturu; Erste Banka i mnogi drugi. Multimedijalni urbani projekt Bacača Sjenki i BLOK-a (Lokalne baze za osvježavanje kulture) ostvaren je u suradnji s Centrom za dramsku umjetnost i Muzejom suvremene umjetnosti. Projekt se ostvaruje unutar platforme Zagreb Kulturni Kapital Europe 3000.


Tagged as , , ,