PROJEKTI

Page: 4

Inovativni program filmskog, medijskog, informatičkog i informacijskog opismenjavanja za odrasle.

Read

Izvedbeni projekt o smrti, umiranju, nestajanju, sjećanju i baštinjenju.

Read

Mreža nekoliko urbanih projekata, objedinjenih sličnim metodama, principima i vizijama u specifičnom kreativnom istraživanju različitih gradova svijeta.

Read

Projekt urbane baštine i (ne)materijalnog umjetničkog i političkog naslijeđa grada.

Read

Međunarodni projekt istraživanja inovativnih urbanih umjetničkih praksi i izvedbenosti te resursnosti prostora.

Read

Ex-Pozicija je senzorno i performativno putovanje u kojem se isprepliću povijest jednog zdanja i povijest performera s osobnim povijestima samih posjetitelja.

Read