PROJEKTI

Page: 4

Interdisciplinarni projekt zajednice (humano-urbana mreža), započet 2004. u cilju obnove zajedničkih “prostora” zgrade u Laginjinoj 9. (liftova, fasade, krovne terase, stubišta, itd.) te promišljanja njezine materijalne i nematerijalne baštine. Autor koncepta: Boris Bakal

Read

Dugogodišnji video i višemedijski projekt istraživanja pojma hrabrosti izvan komodifikacije, kompromisa i prešućivanja istine.

Read

Urbana radionica „Šapat zidova“ – forenzika prostora i vremena za djecu i mlade.

Read

Urbana komunikacijska instalacija materijalne i nematerijalne baštine u izložbenim kino ormarićima Ex-Kinoteke.

Read

Izvedbeno post-dramsko hipertekstualno čitanje javnog, privatnog, poslovnog i dijeljenog urbanog prostora grada.

Read

Dokumentarno improvizacijska post-dramska freska o najvažnijoj bitci II. svjetskog rata i (dis)kontinuitetu povijesti.

Read