NEWS

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Read

(Hrvatski) Projekcija španjolskog filma o gradnji stambenog bloka.

Read

(Hrvatski) Izložbi stavlja u fokus ona modernistička ostvarenja (period od kasnih 1940-ih pa sve do 1980-ih), koja su sudjelovala u razvoju tadašnjih arhitektonskih trendova u svijetu, a koja do sada nisu bila predmet podrobnijeg i pomnijeg istraživanja modernizma u Jugoslaviji.

Read

Architectural and architectural heritage of Croatian architects of Yugoslavia and the Republic of Croatia in Africa and Asia

Read

(Hrvatski) Dokumentarni film o vrhunskoj obnovi remek djela Frank Loyd Wrighta
Redateljica Lauren Levine & naracija: Brad Pitt

Read

(Hrvatski) Promišljanje budućnosti grada, građenja i arhitekture u realnim utopijama

Read